Tarieven

Tarieven van De Tandenpraktijk

Als uw tandartspraktijk geven wij u graag alle aandacht. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s aan Infomedics overgedragen. U ontvangt daarom de nota per email van Infomedics.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons weten.

Bij De Tandenpraktijk hanteren we de volgende tarieven en codes:

Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21.78
C13 Probleemgericht consult € 21.78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21.78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99.46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28.66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 57.31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17.19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45.85
C85 Weekendbehandeling € 21.78
C86 Avondbehandeling € 21.78
C87 Nachtbehandeling € 21.78
II Maken en/of beoordelen foto s (X)
X10 Kleine röntgenfoto € 16.05
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68.77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68.77
X24 Schedelfoto € 30.95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194.86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57.31
III

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12.85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12.85
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12.85
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25.79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17.19
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 28.02
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22.41
M61 * Mondbeschermer € 25.79
IV

Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7.45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14.33
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28.66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28.66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.77
VI

Vullingen (V)

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.46
V60 Indirecte pulpa-overkapping € 16.81
V70 * Parapulpaire stift € 11.46
V80 * Wortelkanaalstift € 20.06
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.60
V11 Eénvlaksvulling € 22.41
V12 Tweevlaksvulling € 36.42
V13 Drievlaksvulling € 47.63
V14 Kroon van plastisch materiaal € 67.24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68.77
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling € 11.21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling € 22.41
V30 Sealen eerste element € 25.22
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.73
VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21.78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40.12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31.53
b. Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45.85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46.81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103.16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149.01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194.86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240.71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14.33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17.19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45.85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34.39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28.66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40.12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28.66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28.66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40.12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28.66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80.24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51.58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42.98
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45.85
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57.31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28.66
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45.85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17.19
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 71.64
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element  kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 28.66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.92
E44 Verwijderen spalk € 5.73
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11.46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 114.62
E32 Premolaar € 160.47
E33 Molaar € 206.32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22.92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80.24
E37 Kijkoperatie € 68.77
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E86 Gebruik operatiemicroscoop € 77.37
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57.31
VIII

Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 68.77
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131.82
R10 * Drievlaks composiet inlay € 171.94
R11 * Eenvlaksinlay € 103.16
R12 * Tweevlaksinlay € 160.47
R13 * Drievlaksinlay € 229.25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.66
R24 * Kroon € 252.17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68.77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 51.58
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 57.31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 57.31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114.62
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 171.94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 84.97
R46 * Brugverankering, per anker € 57.31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143.28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28.66
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28.66
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114.62
R61 * Plakbrug met preparatie € 171.94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40.12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22.92
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63.04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63.04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34.39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.92
R74    * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.92
R75    * Opnieuw vastzetten plakbrug € 57.31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.66
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68.77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114.62
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28.66
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11.21
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143.28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91.70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63.04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 57.31
G62 * Occlusale spalk € 154.74
G63 * Repositiespalk € 229.25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28.66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315.22
G66 Biofeedbacktherapie € 51.58
G67 Behandeling triggerpoint € 63.04
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57.31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 63.04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet standaard beetregistratie € 85.97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 85.97
G12 Centrale relatiebepaling € 80.24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57.31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515.81
G15 Voor het behouden van beethoogte € 28.66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28.66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57.31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286.56
G72 Controlebezoek MRA € 28.66
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45.85
X

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42.98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32.09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5.93
H26 Hechten weke delen € 63.04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57.31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17.19
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 57.31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68.77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51.58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34.39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68.77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91.70
H44 Primaire antrumsluiting € 63.04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80.24
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 80.24
H65 Primaire sluiting € 154.74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80.24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154.74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108.89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183.40
XI

Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28662
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57.14
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85.97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171.94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 63.04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234.98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320.95
P31 * Wortelkap met stift € 143.28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85.97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57.31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.01
P45 * Noodkunstgebit € 114.62
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171.94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229.28
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372.53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63.04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34.39
P27 Reoccluderen € 57.31
P28 Naregistratie en remounten € 57.31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63.04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85.97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.39
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45.85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40.12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85.97
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 160.47
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 45.85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40.12
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 40.12
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 57.31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 85.97
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17.19
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 45.85
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 45.85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 45.85
XII

Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151.88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166.21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22.92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88.83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103.16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45.85
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 78.45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 58.84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 113.19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 85.17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 150.74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 113.19
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 151.88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166.21
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186.27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286.56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 343.87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154.17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149.01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71.64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 123.22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100.30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54.45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143.28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 343.68
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 112.07
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186.27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 186.27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343.68
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154.17
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34.39
T92 Parodontiumregistratie € 68.77
T93    * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40.12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77.65
T57 Toepassing lokaal medicament € 61.90
T95 * (Draad)Spalk € 22.95
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57.31
XIII

Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten € 201.91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 114.27
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 72.85
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 112.07
J03 * Proefopstelling € 151.30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 50.43
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22.41
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 268.97
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 168.11
J11 Prepareren donorplaats € 151.30
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 162.50
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 78.45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:
diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 33.62
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 95.26
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 95.26
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 145.69
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 67.24
J19 Toeslag esthetische zone € 72.85
c. Implantologische chirurgie
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223.44
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 78.45
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 128.88
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 84.05
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 28.02
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 50.43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 184.92
J27 * Vervangen implantaat € 228.54
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 117.68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 56.04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 128.88
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 173.71
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 39.23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 229.75
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 72.85
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28.02
f. Prothetische behandeling na klikgebit
J50 * Boven- en onder klikgebit € 577.17
J51 * Onder-klikgebit € 375.44
J52 * Boven-klikgebit € 375.44
J53 * Omvorming klikgebit € 112.07
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 145.69
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 168.11
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 196.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 95.26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 123.28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 151.30
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 61.64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 100.86
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 156.90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 196.13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 224.14
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 252.16
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 61.64
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 117.68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 145.69
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 173.71