Klachten

Klachten

Natuurlijk doen wij meer dan ons best om alle patiënten van De Tandenpraktijk steeds weer een uitstekende ervaring te geven. Maar stel dat het toch eens ergens een keer mis gaat, wij zijn immers ook maar mensen, dan hopen we dat je ons dat zo snel mogelijk laat weten. Elke klacht nemen wij serieus en we gaan graag het gesprek met je aan zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er bij ons niet uit, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Meer hierover vindt u hier.