Huisregels

Huisregels van De Tandenpraktijk

Een fijne samenwerking en goed contact is voor iedereen prettig. Vandaar dat we een aantal huisregels hanteren:

Algemene omgangsvormen

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zijn niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. De Tandenpraktijk verwacht van patiënten en overige bezoekers dat zij respectvol met elkaar omgaan.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvang je van ons vooraf een begroting. 
Alleen als je daarmee akkoord gaat, word je in onze tandartspraktijk behandeld. Lees de begroting altijd zorgvuldig door.

Antwoordapparaat

Als je ons belt en je krijgt het antwoordapparaat te horen, zorg dan dat je deze altijd helemaal afluistert. Er kan belangrijke informatie voor jou op staan.

Jouw eigendommen

Waak zelf over jouw eigendommen. De Tandenpraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van jouw eigendommen. We adviseren je om jouw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Dieren

Honden, katten en andere dieren worden niet toegestaan tot de Tandenpraktijk. Hulphonden vormen hierop vanzelfsprekend een uitzondering.

Roken, alcohol en drugs

Roken is in de praktijk verboden. Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, zal de toegang tot de Tandenpraktijk worden ontzegd.

Het niet nakomen van een afspraak

Op de door u gereserveerde tijd heeft ons team uw behandeling voorbereid. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan verwachten we dat u dit tijdig doorgeeft. Verschijnt u te laat op een afspraak dan loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Kun je een afspraak niet nakomen, meld dit dan telefonisch en uiterlijk 48 uur van tevoren. Zeg je een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor jou gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om je uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten en spoedgevallen

Bel je ’s ochtends voor 10.00 uur met een pijnklacht of een spoedgeval, dan proberen wij je zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Bel je later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met jouw voorkeuren betreffende werk- of schooltijden.

Afspraakherinnering

Wij helpen je graag aan de afspraak herinneren. Maak je een vervolgafspraak dan ontvang je direct een bevestigingsmail, een week voorafgaand aan de afspraak een herinneringsmail en twee werkdagen voor de afspraak nog een sms. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat je geen herinnering van ons ontvangt dan betekent dat dus niet dat jouw afspraak niet doorgaat.

Jouw gegevens up-to-date

Jij bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat wij over de juiste gegevens beschikken. Zorg ervoor dat je de gegevens bij eventuele wijziging zo snel mogelijk aan ons doorgeeft (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres, e-mail of telefoonnummer).