Kinderen bij de tandarts

Kinderen bij de tandarts

Kom jij voor een reguliere controle naar onze tandartspraktijk, dan ben je natuurlijk meer dan welkom om ook jouw kinderen mee te nemen. Al vanaf een jaar of twee kunnen ze ook al even in de stoel. In het begin zal het vooral rondkijken zijn, wennen aan alles wat er gebeurt en kennismaken met de tandarts. En vanaf drie jaar zal de tandarts ook voorzichtig naar de tandjes kijken. Zo wennen de kinderen spelenderwijs aan de tandarts en wordt het gebit al vanaf jonge leeftijd in de gaten gehouden.

Vanaf zes maanden

Vanaf zes maanden komen bij de meeste kinderen de eerste tanden door. Vanaf die leeftijd begin je ook de tanden te poetsen. Doe dit twee keer per dag met een kindertandpasta waar fluoride in zit. Het extra geven van fluoridetabletjes is niet meer nodig.

Wisselen en het melkgebit

Rond het 6e jaar start het wisselen van het melkgebit naar het blijvende gebit en breken de eerste blijvende kiezen ook door. In die beginperiode zijn de nieuwe tanden en kiezen extra kwetsbaar voor cariës waardoor een goede mondverzorging extra belangrijk wordt. Tijdens het wisselen kunnen dubbele rijen tanden of kiezen ontstaan doordat het melkgebit niet snel genoeg plaatsmaakt voor het nieuwe gebit. Het wordt dan extra moeilijk om het gebit goed schoon te houden. Tijdens controles zal de tandarts hier altijd goed op letten en advies in geven. Als het nodig is, kan een melktand of – kies getrokken worden.

Kindertandarts

Het melkgebit is dunner en minder sterk. Wordt er dan ook niet goed of vaak genoeg gepoetst, dan kunnen er (veel) gaatjes ontstaan. Tijdens de controles zijn we hier extra alert op en zullen altijd poetsadvies geven. Is de situatie van het gebit zo ernstig dat er meerdere behandelingen nodig zijn, of is het kindje te angstig, dan verwijzen we naar een gespecialiseerde kindertandartspraktijk in Amsterdam waar we veel mee samenwerken. In alle andere gevallen behandelen we de kinderen zelf en stellen alles in het werk om ze met vertrouwen en vooral zonder angst aan de tandarts te laten wennen en ze een goede mondhygiëne aan te leren.

Een gezond melkgebit voor een mooi blijvend gebit

Door zo vroeg mogelijk al te beginnen met een goede mondverzorging kunnen problemen met het blijvende gebit voorkomen worden. Een gezond melkgebit is namelijk de basis voor een gezond blijvend gebit omdat:
• het vroegtijdig verliezen van de melktanden en –kiezen ruimteproblemen en scheefstand in het blijvende gebit kan veroorzaken;
• een slecht melkgebit vaak het gevolg is van slechte gewoontes als slecht tandenpoetsen, verkeerd mondgedrag en verkeerde voedingsgewoontes. Zonder verandering zal dit ook het blijvende gebit beïnvloeden;
• ontstekingen aan het melkgebit schade kunnen toebrengen aan de tanden en kiezen die nog moeten doorbreken;
• melktanden en –kiezen met gaatjes de aangrenzende tanden of kiezen van het blijvende gebit kunnen aantasten.

Kinderen bij onze tandartspraktijk in Amsterdam-Zuid

Zoals gezegd zijn de kinderen van de patiënten van onze tandartspraktijk in Amsterdam-Zuid van harte welkom. Bij nieuwe inschrijvingen vragen we je dit wel vooraf te melden zodat we rekening kunnen houden met de behandelduur. De behandelingen van kinderen tot 18 jaar worden altijd vergoed via de polis van hun ouders.